A dr. Sárecz Judit ügyvédi iroda bemutatása

 

Az ügyvédi iroda megalakulása

 

A dr. Sárecz Judit által egyéni ügyvédként 1988. június 29-én indított ügyvédi tevékenységet váltotta  2010. február 2. napján a dr. Sárecz Judit ügyvédi iroda elnevezés alatt működő ügyvédi iroda.

 

Az ügyvédi iroda tevékenységi területe:

 

A gazdasági praxist folytató ügyvédi iroda állami intézmények, vállalatok komplex jogi képviseletével, különféle szerződések készítésével, cégeljárási, szabadalmi és védjegy ügyekkel, munkajogi esetekkel, követelések érvényesítésével, perek vitelével, pályázati és közbeszerzési eljárásokkal foglalkozik. 

 

Az ügyvédi iroda megbízói köre

 

Állami megbízók

 

Állami tulajdonú gazdasági társaságok általános jogi képviseletét látjuk el. Mindemellett állandó megbízásban peres képviseletet látunk el egyes állami vagyonelemekkel kapcsolatos perekben. Az állami tulajdonban lévő társaságok megbízása alapján közbeszerzési eljárások lefolytatásában és értékesítési tranzakciókban veszünk részt. A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaságok követelésivel kapcsolatos végrehajtási eljárások megindítását, és az ezekhez szükséges képviselet ellátását is végzi az iroda.

 

Önkormányzati megbízók

 

Az önkormányzati megbízók részére főleg közbeszerzési eljárások lebonyolítását végezzük, továbbá feladatot vállal az iroda önkormányzati beruházások jogi és finanszírozási ügyeinek lebonyolításában külső szakértőként.

 

Csőd, felszámolási megbízók

 

Közreműködünk több jelentős felszámoló szervezet megbízásából csőd- és felszámolási eljárásokban, melynek során részt veszünk az eljárás alatt álló gazdasági társaságok reorganizációjában, továbbá szakértőink útján tanácsadást végzünk a hitelezői igények felmérése, besorolása, a felszámolás körébe vonható vagyon érékesítése körében a megbízó felszámoló szervezet igényének megfelelően.

 

Pénzintézeti megbízók

 

Az iroda több pénzügyi vállalkozás létrehozásában vett részt, közreműködött továbbá különböző pénzintézetek ügynöki rendszerének kidolgozásában és az ügynökökkel kapcsolatos bejelentési eljárás lebonyolításában. Részt veszünk hiteltermékek kidolgozásában, pénzügyi intézmények belső szabályzatainak kialakításában, jogszabályváltozásokból adódó aktualizálásában.

 

Ipari tevékenységet folytató megbízók

 

Az ipari termelő tevékenységet folytató megbízóinknak  beruházások pénzügyi, gazdasági és jogi előkészítését végezzük el. Ez olyan szerteágazó tevékenység, amelybe éppúgy beletartozik a privatizációs előkészítés, mint a finanszírozás hátterének biztosítása, pályázatok előkészítése, vagy szabadalmi és védjegyügyintézés, illetve az ezekkel kapcsolatos jogi tanácsadás. Az ügyvédi iroda továbbá közreműködött ipari parkok létrehozásában is. Az ipari tevékenységet folytató megbízók között biztonságtechnikával, egyedi gépgyártással, finommechanikával foglalkozó vállalkozások egyaránt megtalálhatók.

 

Mezőgazdasági, élelmiszeripari megbízók

                                

Az ügyvédi iroda ezen ágazathoz tartozó ügyfeleinek megbízásai mezőgazdasági, élelmiszeripari, kereskedelmi megbízásai reorganizációs tevékenységgel összefüggő komplex jogi tanácsadásra, akvizíciós eljárásokban való részvételre irányulnak. A mezőgazdasági és élelmiszerkereskedelmi megbízások során a támogatásokkal kapcsolatos előkészítő munkában is részt veszünk és a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatását is elvégezzük. A mezőgazdasági, élelmiszeripari megbízók között megtalálhatók a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó termelő és értékesítő szövetkezetek, a mezőgazdasági termékeket előkészítő feldolgozó konzervgyárak, hűtőházak és élelmiszer érértékesítő láncok.

 

Szállodaipar

 

Az ügyvédi iroda szállodaipari projektek finanszírozásának szervezésében is rész vesz, továbbá értékesítési, szálláshelytöltési technikák kidolgozását végzi. Mindezen tevékenység során vállaljuk a szállodaiparral kapcsolatos engedélyezési eljárások lebonyolítását is.

 

Energetikai, környezetvédelmi megbízók

 

Az energetikai és környezetvédelmi megbízások szorosan kapcsolódnak az iroda pályázatokkal kapcsolatos tevékenységéhez, támogatásokat, pályázatokat kutatunk fel ezen cégek számára. Mindemellett ellátjuk a kapcsolódó franchise rendszer kidolgozásával, értékesítési hálózat létrehozásával, szabadalmi és védjegyügyintézéssel és jogi tanácsadással kapcsolatos feladatokat is. Az ügyvédi iroda megbízói között, ezen a területen hulladékgazdálkodással, kezeléssel, illetve megújuló energiával foglalkozó cégek egyaránt találhatók.

 

Pályázati, közbeszerzési megbízók

 

Az európai uniós pályázatok elkészítésében az ügyvédi iroda pályázatíró társaságokkal működik együtt. Részt veszünk továbbá a támogatásokhoz szorosan kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatásában. Mind a kiírói, mind az ajánlattevői oldaltól rendelkezünk megbízásokkal.

 

Munkatársak

 

Dr. Sárecz Judit

Bank szakjogász

Közgazdasági szakokleveles jogász

Külkereskedelmi szakjogász

Okleveles könyvvizsgáló

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Értékpapírjogi szakértő

 

Dr. Barabás-Szabó Zsolt

Bank szakjogász

 

Dr Királycsik Helga

Adójogi szakjogász

 

Dr. Csaplár Dániel

Szabadalom- védjegy szakértő

 

dr. Mészáros Renáta

Okleveles közgazdász-vállalkozásmenedzsment szakirány,

 

Az ügyvédi iroda infrastruktúrája

 

Magas színvonalú irodánk működik a fent részletezett, speciális területekkel foglalkozó kollégákkal. Az ügyvédi iroda állandó munkatársainak körét bővítik könyvvizsgáló, könyvelő műszaki- és ingatlanszakértő, vagyonértékelő kollégák.

Az ügyvédi iroda munkatársai a magyar mellett angol, német, francia, olasz és finn nyelven tárgyalási szintű nyelvtudással rendelkeznek.

 

Az ügyvédi iroda székhelye

 

4032 Debrecen, Mikszáth K. u.5/B

 

Elérhetőség

 

4032 Debrecen, Mikszáth K. u.5/B

Telefon:      06/52 440-480       Fax: 06/52 541-956

 

1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. IV. em. 4.

Telefon:      06/1 317-3589        Fax:            06/1 318-5234

 

Mobiltelefon:  06 (30) 9453-269           

 

E-mail: sarecz@sarecz.com